ยินดีต้อนรับ 
สู่เว็ปไซต์ 
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

xxx

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
รับการประเมินรอบที่ 3 
จากคณะ สมศ.
และกิจกรรมดี ๆ จากครู D.A.R.E
กิจกรรมลูกเสือสำรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  ส่ง 21 ม.ค. 2557 20:27 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 63 ที่จังหวัดชัยภูมิ ชนะเลิศ  2 รายการ (ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค)รองชนะเลิศ 2 รายการเหรียญทอง 7 เหรียญ
  ส่ง 27 ก.ย. 2556 10:20 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2556 ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2556
  ส่ง 15 พ.ค. 2556 20:09 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • กำหนดการมอบวุฒิบัตรชั้นอนุบาล วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่  ๒ ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2556 20:13 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • คณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมงานวันวิทยาศาสตร์
  ส่ง 23 ก.ย. 2555 09:19 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
บ้า

กิจกรรม โรงเรียน

 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                                                                                                                                                                                                                                   กิจกรรมดี ๆ สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ วันนี้ทดลองเรื่อง" ความลับของสีดำ "                                                                                                   
  ส่ง 9 ก.พ. 2557 04:40 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 63 เพื่อคัดเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการที่ จ.นครพนม-มุกดาหาร
  ส่ง 27 ก.ย. 2556 10:25 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • การแข่งขันกีฬา ปี 2555 การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในประจำ ปี 2555
  ส่ง 1 ธ.ค. 2555 07:35 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • คณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมงานวันวิทยาศาสตร์
  ส่ง 23 ก.ย. 2555 09:21 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
 • สัญญลักษณ์การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 62
  ส่ง 14 พ.ค. 2555 23:03 โดย ชัยวรงค์ เวียงพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา